Stottertherapie

 

Stotteren

door aug 31, 2023

Stotteren is maatwerk

Het werken met kinderen en volwassenen die stotteren is een specialistisch vakgebied. Iedereen is een puzzel waarvan de stukjes heel precies bijeen worden gezocht om tot een persoonlijk plan te komen.

Samen zoeken we uit hoe jouw stotteren in elkaar zit. Op grond van jouw hulpvraag stellen we een plan op. De hulpvraag blijft centraal staan en is gericht op het behalen van het door jezelf geformuleerde doel.

Iedere leeftijdsgroep vraagt om een eigen specifieke benadering. 

Bij therapie voor jonge kinderen krijgt een kind de ruimte zichzelf te zijn. Door middel van spel worden de ouders en het kind begeleidt naar vloeiender spreken. Ook bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen is het van belang dat de benadering goed aanvoelt. Duidelijkheid over de te behalen doelen, gelijkwaardigheid en samen overleggen zijn belangrijke voorwaarden. 

Het onderzoek. 

Met een zo breed mogelijke kijk op stotteren, broddelen en spreekangst worden zoveel mogelijk factoren die een rol spelen in kaart gebracht. Uitlokkende en in stand houdende factoren kunnen persoonlijk zijn en / of omgevingsafhankelijk. De door mij opgestelde hypothese in het verslag geeft weer wat mogelijk het stotteren  beïnvloed.

Maak je je zorgen over het stotteren van je kind?  ( 2-7 jaar)

Neem dan nu een minuut de tijd om de Screeningslijst voor Stotteren  in te vullen en kom er meteen achter of het zinvol is een stottertherapeut te bellen. 

Vroegtijdige signalering

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over, sommigen hebben een behandeling van een logopedist/stottertherapeut nodig.

Twijfel je over het spreken van je kind? Als je kind begint te stotteren, dan kun je daar behoorlijk van schrikken.

Met behulp van de Screeningslijst voor Stotteren, die je in kunt vullen wanneer uw kind 2 tot 7 jaar is, kun je een indicatie van de ernst van het stotteren bij je kind verkrijgen. 

Bij een score van 11 punten of hoger is het belangrijk dat je contact opneemt met een logopedist/stottertherapeut.

Bij een score tussen 8 en 11 kunt je de screening over 3 maanden herhalen wanneer het stotteren pas is begonnen. Met een score onder de 8 is er geen reden tot actie.

Maak je je echter zorgen over het spreken van je kind? Dan is het altijd goed om een (advies)gesprek aan te gaan met een stottertherapeut. 

Met vroegtijdige signalering en behandeling van stotteren,vanaf het tweede en voor het zevende jaar, zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen. Wil je meer weten over het onderzoek in de praktijk, klik dan hieronder.

Stotteren en andere andere bijkomende uitdagingen. 

Wanneer er bijkomende problemen zijn zoals taalproblemen, stemproblemen, problemen met articuleren of moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking, wordt ook dit allemaal in kaart gebracht om een volledig beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problemen, participatieproblemen, externe factoren, persoonlijke  en eventueel medische factoren (in stand houdende of uitlokkende factoren) .

 

Stottertherapie

Stottertherapie richt zich op stotteren en broddelen, met aandacht voor psychologische aspecten. De behandeling omvat:

 1. Kennis over stotteren en of broddelen.
 2. Omgaan met negatieve gedachten en emoties.
 3. Beheersen van stress en reacties van luisteraars.
 4. Vermindering van stottergevoeligheid.
 5. Verminderen van vermijdings- en uitstelgedrag.
 6. Vereenvoudigen van spreken en werken aan vloeiendheid.
 7. Lichaamswerk, kennis over je zenuwstelsel: hoe activeert het, hoe kalmeert het en hoe overactiveer je jezelf soms. De invloed van overactivatie van je zenuwstelsel op spreken. Leren loslaten van fysieke, emotionele of mentale spanning. Self-care: Hoe kun je aan het eind van een vermoeiende dag weer makkelijk tot jezelf komen?

Resultaten variëren op basis van individuele factoren, maar doorgaans leidt de therapie tot:

 • Minder en minder ernstig stotteren.
 • Vermindering van vermijdingsgedrag en stress.
 • Verbeterde communicatievaardigheden en levenskwaliteit.
 • Makkelijker reguleren, meer in verbinding kunnen zijn.
 • Nazorg: Is je therapie afgerond? Kijk dan op: https://stottercafe.eu/  of https://demosthenes.nl/ voor contact met lotgenoten.

!

Broddelen

Broddelen is een vorm van niet-vloeiend spreken die vaak verward wordt met stotteren. Bij broddelen heeft de spreker moeite met het aanpassen van zijn spreektempo aan de ingewikkeldheid van zinnen of klanken. Dit leidt tot veel onderbrekingen in het spreken, problemen met het juiste ritme en soms zelfs onverstaanbaarheid. Mensen die broddelen, merken deze symptomen vaak niet zelf op; ze beseffen pas dat er iets mis is wanneer anderen hen vragen om wat ze gezegd hebben te herhalen. Je kunt meer informatie over broddelen vinden op de website van het StotterFonds.

2 vormen van broddelen

Broddelende sprekers zijn moeilijk te begrijpen of te verstaan. Er zijn twee soorten broddelen: fonologisch broddelen en syntactisch broddelen.

 1. Fonologisch broddelen: Hierbij spreken de sprekers lettergrepen onduidelijk uit, wat klinkt als binnensmonds praten en slechte articulatie.

 2. Syntactisch broddelen: Deze sprekers vertonen meer dan normale niet-vloeiendheden in hun spraak, zoals slechte zinsopbouw, monotoon spreken, veelvuldig gebruik van stopwoordjes, moeite met het vinden van woorden, en andere verschijnselen die optreden wanneer mensen vermoeid zijn. Ze gebruiken deze niet-vloeiendheden om hun gedachten hardop te formuleren, wat lijkt op hardop denken.

In tegenstelling tot stotteren, verbetert de spraak bij broddelen wanneer er meer aandacht aan wordt besteed. Daarom wordt het vaak verkeerd begrepen als slordigheid of zelfs luiheid, terwijl het eigenlijk een aparte spraakstoornis is. Broddelende sprekers kunnen negatieve gedachten en gevoelens ontwikkelen over hun communicatie, zoals het idee dat ze slechte sprekers zijn of dat niemand naar hen luistert.

Bij meer dan de helft van de mensen die stotteren, is er een broddelcomponent aanwezig, wat duidt op een mengvorm. Als langzamer spreken (kortdurend) direct leidt tot verbetering, kan dit een indicatie zijn van deze mengvorm.

 

Broddeltherapie

Na een grondige diagnose richt de behandeling zich op specifieke aspecten van het broddelen die de communicatie belemmeren, met de nadruk op:

 • Bewustwording van de eigen spraak
 • Vertragen van de spreeksnelheid
 • Herkennen van woordstructuur en lettergreepuitspraak
 • Formuleren van zinnen en verhalen.
 • Intrainen motorische component.
 • Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het broddelen, je doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.